„Komplexní řešení pro efektivní řízení®

Veřejná podpora – PŘÍJEMCE

VEŘEJNÁ PODPORA

(odborný akreditovaný seminář na míru)

 

PRAKTICKÁ APLIKACE PRAVIDEL VEŘEJNÉ PODPORY PŘI FINANCOVÁNÍ VAŠÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

 

V květnu 2016 jsme uspořádali v Brně první konferenci na téma „Financování příspěvkových organizací podle pravidel veřejné podpory“. Její 2. pokračování je připraveno na 20. 10. 2016 v Praze (www.dynatech.cz/konference). Z četných ohlasů z konference vyplynulo, že by příspěvkové organizace resp. jejich zřizovatelé uvítali zorganizování instruktážního pracovního semináře, „šitého přímo na míru“ jejich vlastních potřeb, na němž by byly probrány praktické kroky, úskalí a rizika při zavádění vhodných organizačních, právních, finančních a účetních nástrojů uvnitř jejich organizace.

 

Na základě tohoto požadavku jsme pro Vás připravili nabídku na uspořádání odborného akreditovaného semináře ve vašich prostorách, v předem dohodnutém termínu, za dále uvedených podmínek.

 

Právní rámec tohoto odborného semináře je Právní řád EU zejména čl. 107/1 SFEU – veřejná podpora a čl. 106/2 – služby obecného hospodářského zájmu. Jednotlivé předpisy upravující „režimy“ veřejné podpory podpora de minimis, podpora podle GBER a podpora SGEI.

 

Příprava semináře

Aby bylo možno odborný seminář skutečně připravit zcela konkrétně na potřeby Vaší organizace, rádi bychom v dostatečném předstihu obdrželi od Vás základní informace:

  • O obsahu a rozsahu vašich činnosti.
  • Počtu a struktuře zaměstnanců.
  • Jaký používáte účetní systém.
  • Informaci o stavu vaší současné vnitřní metodické připravenosti na zavádění nástrojů ke správné aplikaci pravidel veřejné podpory, včetně několika konkrétních pověření, které již jsou schváleny, a je dle nich zajišťováno financování Vaší organizace (pakliže taková pověření již existují).
  • Vyplněný stručný formulář, který bychom vám dali k dispozici.

Odborný seminář je pořádán v prostorách organizace, proto je nutné, aby organizace zajistila místnost vč. projektoru a zorganizovala osoba, které se mají semináře účastnit.

 

Pro koho je odborný seminář vhodný

  • Vedení organizace (ředitel nebo zástupce)
  • Vedoucí pracovníci odpovědní za řízení jednotlivých činností PO
  • Ekonom, právník, účetní

 

Program semináře

Odborný seminář je koncipován jako jednodenní, rozdělený na dvě části. Předpokládá se interaktivní forma s řízenou diskusí.

1. části (cca 9.00 – 12.00 h) představí lektoři semináře problematiku veřejné podpory a jednotlivé oblasti, jimž je zapotřebí při zavádění nástrojů aplikace pravidel veřejné podpory věnovat pozornost. Vzhledem k tomu, že lektoři budou předem seznámeni s obsahem a rozsahem činnosti dané organizace, bude možno jednotlivé oblasti prezentovat zcela konkrétně na podmínkách organizace.

 

2. části (cca 13.00 – 15.00 h) budou diskutovány příklady dobré praxe a konkrétní konzultace k praktickým otázkám v oblastech, které byly v dopolední části identifikovány jako klíčové pro Vaši organizaci.

 

Každou část programu povede lektor, který je v dané oblasti odborníkem a má praktické zkušenosti při řešení obdobných případů příspěvkových organizací.

 

Cenové podmínky

Celková cena za uspořádání odborného semináře pro jednu příspěvkovou organizaci je 22.000,- Kč.

Na cenu případných následných konzultací Vám bude poskytnuta sleva 500 Kč z celkové hodinové sazby 1500Kč. Po slevě je tedy cena hodinové sazby konzultací 1000 Kč bez DPH.

 

Lektorský tým a sledované oblasti

Ing. Michal Svoboda, Ph.D.

Metodik účetnictví organizací veřejného sektoru, odborný asistent na Fakultě financí a účetnictví, Vysoká škola ekonomická v Praze.

Mgr. Michal Hájek

Certifikovaný interní auditor, odborník v oblasti finanční kontroly

Ing. Kristýna Honzů, MA

Certifikovaný interní auditor, odborník v oblasti veřejných služeb

Ing. Marcela Pardovská

Zástupce ředitele příspěvkové organizace, finanční referent a rozpočtář

 

S čím vám můžeme ještě pomoci

V návaznosti na výsledky semináře jsme připraveni na základě vašich požadavků pomoci i při samotném zavádění aplikačních nástrojů formou následných konzultací či se přímo podílet na tvorbě potřebných metodik, smluv a dalších právních dokumentů, nastavení vnitřních účetních předpisů a směrnic.

 

Kontakty

Uspořádání odborného semináře je třeba plánovat s dostatečným předstihem, aby mohl být zajištěn vhodný termín pro všechny účastníky a mohla proběhnout i nezbytná komunikace a předání podkladů v rámci přípravy.

 

V případě zájmu o uspořádání semináře ve vaší organizaci nás neváhejte kontaktovat prostřednictvím následujících kontaktní osoby:

 

Mgr. Miloslav Kvapil                                        

Email:   kvapil@dynatech.cz

Telefon: +420 608 828 800

 

Děkujeme a těšíme se na případnou spolupráci.