„Komplexní řešení pro efektivní řízení®

Registr smluv

 Registr smluv – odborný seminář

Termín: 26.09.2017, 24.10. 2017 v době 09:30 – 15:30

Místo: DYNATECH s.r.o., budova BBP Offices, Londýnské náměstí 853/1, Brno 639 00

Zákon o registru smluv vstoupil v účinnost 1. července 2016.  Povinné subjekty z řad zástupců samospráv, příspěvkových organizací či městských firem se nyní potřebují se zákonem řádně seznámit, zefektivnit svou práci se smlouvami a osvojit si jejich zveřejňování pomocí softwarových nástrojů. Proto jsme pro ně přichystali seminář, jehož cílem je:

 • seznámit účastníky s právní úpravou danou zákonem,
 • pomoci jim zavést proces zveřejňování smluv do praxe. 

Během semináře si společně projdeme nejasné situace a prakticky ukážeme, jak je řešit a také odpovíme na Vaše dotazy. Seminář je určen pro zástupce územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a městských či státních firem, na které se zákon o registru smluv vztahuje.

Akreditace:

 • Seminář je akreditovaný Ministerstvem vnitra České republiky pod číslem: AK/PV-302/2016.

Cena:

 • Dle §57 zákona 235/2004 o DPH je cena 1 950,– Kč – pro úředníky, kteří požadují osvědčení dle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územně samosprávných celků,
 • Pro ostatní účastníky 1 950 Kč + DPH

Program semináře:

Cílem první části je seznámit se s právní úpravou a dát praktický návod, jak se připravit na povinnost zveřejňovat smlouvy podle nového zákona o registru smluv. Cílem druhé části je naučit se prakticky pracovat se softwarem pro zveřejňování smluv.

V první části semináře získáte odpovědi na následující otázky:

 • kdo musí podle zákona zveřejňovat smlouvy,
 • jaké smlouvy a jaké údaje se zveřejňují a jaké nikoliv,
 • jak v praxi řešit limit 50 tisíc Kč pro zveřejnění smlouvy,
 • jak v rámci mantinelů zákona chránit obchodní tajemství a další citlivé údaje,
 • jaká jsou rizika uplatnění sankčního mechanizmu a jak jim předejít,
 • jak si upravit proces kontraktace ve vztahu k povinnosti zveřejňování smluv v registru,
 • jak je to se zveřejňováním dle jiných právních předpisů,
 • praktické tipy a postupy založené na zkušenostech se zveřejňováním smluv v praxi.

V druhé části, zaměřené na praktickou implementaci v organizaci, se dozvíte:

 • jak správně nastavit interní procesy organizace a vhodné kontrolní mechanismy,
 • jak vhodně interní procesy ukotvit v řídící dokumentaci organizací,
 • jak zefektivnit práci se smlouvami a jejich zveřejňování pomocí softwarových nástrojů,
 • jak podpořit proces zveřejňování smluv softwarovými nástroji,
 • jak provádět audit nastavení a činností v oblasti Registru smluv,
 • jak využít kontrolní mechanismy na registr smluv aneb zkontroluj co jsi publikoval

Přednáší:

 • Ing. Kristýna Honzů, MA, Certifikovaný interní auditor ve veřejné správě