„Komplexní řešení pro efektivní řízení®

Metodika výkonu řídící kontroly

Metodika výkonu řídící kontroly – odborný seminář

Termín: 03.10.2017, v době 09:30 – 14:30

Místo: DYNATECH s.r.o., budova BBP Offices, Londýnské náměstí 853/1, Brno 639 00

Cílem semináře je seznámit posluchače s aplikací zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve znění pozdějších předpisů, s prováděcí vyhláškou č. 420/20 k zákonu o řídící kontrole  v organizacích veřejné správy.

Akreditace:

 • Seminář je akreditovaný Ministerstvem vnitra České republiky pod číslem:AK/VP-118/2013.

Cena:

 • Dle §57 zákona 235/2004 o DPH je cena 1 950,– Kč – pro úředníky, kteří požadují osvědčení dle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územně samosprávných celků,
 • Pro ostatní účastníky 1 950 Kč + DPH

Co odborným seminářem získáte?

 • Jaký je princip řídící kontroly
  • Vysvětlení základních pojmů
  • Legislativní a metodické doporučení
  • Vysvětlení finančních a majetkových operací jako celku a rozdělení na kontrolu dílčích operací
 • Co je limitovaný a individuální příslib
 • Jaký je výkon řídící kontroly ve finančních a majetkových operacích
  • Závazky (objednávky, smlouvy)
  • Výdaje (faktury došlé, platební poukazy, platební výdaje, transfery)
  • Nároky (faktury vydané, správní poplatky, sankce, penále, porušení rozpočtové kázně)
  • Příjmy (hotovostní platby, bezhotovostní platby)
  • Majetkové operace (bezúplatné převody majetku, směny, dary, výpůjčky majetku)
 • Jaké jsou náležitosti dokladů o provedení řídící kontroly
 • Jaká jsou specifika řídící kontroly v různých organizací
  • Organizační složky státu
  • Územní samosprávné celky
  • Příspěvkové organizace
  • Malé organizace
 • Jak souvisí řídící kontrola a informační systémy
 • Praktické příklady řešení

Přednáší:

 • Ing. Kristýna Honzů, MA