„Komplexní řešení pro efektivní řízení®

Financování ÚSC podle pravidel VP

  Financování organizací  ÚSC v souladu s pravidly veřejné podpory – odborný seminář

Termín: 14.11.2017, v době 09:00 – 16:00

Místo: DYNATECH s.r.o., budova BBP Offices, Londýnské náměstí 853/1, Brno 639 00

Cílem vzdělávacího programu je podpora aplikace evropských nařízení v oblasti veřejné podpory do praxe řízení obecních i krajských příspěvkových a obchodních organizací ze strany jejich zřizovatelů, resp. zakladatelů a nastavení podmínek jejich financování v souladu se zásadami, které jsou vyžadovány národní i evropskou legislativou.

Akreditace:

  • Seminář je akreditovaný Ministerstvem vnitra České republiky pod číslem:AK/VP-476/2016.

Cena:

  • Dle §57 zákona 235/2004 o DPH je cena 1 950,– Kč – pro úředníky, kteří požadují osvědčení dle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územně samosprávných celků,
  • Pro ostatní účastníky 1 950 Kč + DPH

Co odborným seminářem získáte?

  • Vysvětlení základních pojmů v oblasti veřejné podpory
  • Právní postavení veřejné finanční podpory – nastavení pravidel Evropské unie a metodika jejich výkladu, závazek poskytování služeb obecného hospodářského zájmu.
  • Jak správně definovat veřejné služby, jejich kategorizaci a nastavení
  • Jaká jsou pravidla financování ekonomických a neekonomických činností organizací
  • Jaké ekonomické a účetní problémy je nutné u organizací ošetřit – způsob nastavení a vykazování výsledků v účetnictví
  • Jaké jsou možnosti vykonávání auditů a kontrol ze strany poskytovatele a podmínky pro kontrolované v souladu s veřejnou podporou

Přednáší:

  • Mgr. Miloslav Kvapil