„Komplexní řešení pro efektivní řízení®

Studie proveditelnosti

Studie proveditelnosti posoudí reálnost a návratnost projektu, jeho přínosy a rizika a doporučí nejvhodnější varianty pro dosažení definovaných cílů. Studie zhodnotí nejenom ekonomické, ale i socioekonomické, právní a personální dopady plánovaného projektu nebo opatření.

Výsledkem je také zpracování návrhu implementačního plánu doporučených kroků, potřebných opatření a příslušných termínů pro zavedení požadovaných změn a dosažení cílového stavu.