„Komplexní řešení pro efektivní řízení®

Školení

Cílem školení je zajištění přenosu potřebného know-how na pracovníky zákazníka s cílem osvojit si znalosti a dovednosti, které povedou k samostatnému a bezproblémovému využívání všech výstupů a nástrojů.

Společnost DYNATECH s.r.o. je akreditovanou vzdělávací institucí (akreditace Ministerstva vnitra: AK/I-45/2015) a poskytuje školení a akreditované kurzy v následujících oblastech:

  • Přístupy moderního managementu v řízení organizací veřejné správy.
  • Vnitřní kontrolní systém v orgánu veřejné správy – teorie a praxe.
  • Procesní řízení organizace.
  • Metodika výkonu řídící kontroly.
  • Základy účetnictví.
  • Financování příspěvkových organizací podle pravidel veřejné podpory.
  • Registr smluv – organizační souvislosti.

DYNATECH je také vlastníkem e-learningového portálu a dle potřeby poskytuje školení také kombinovanou formou.