„Komplexní řešení pro efektivní řízení®

Pre-audit

pre-audit

Pre-audit znamená rámcové ověření úrovně a efektivity zkoumané oblasti ve vazbě na legislativní úpravu a dobrou praxi.

Na základě tohoto posouzení dochází k doporučení pro případný (hloubkový) audit nebo přímo k implementaci vybraných opatření.

Výstupem je Pre-auditní zpráva, která obsahuje zmapování aktuálního stavu a identifikaci prvků a komponent doporučených k optimalizaci. Zároveň dojde k posouzení implementační náročnosti navržených opatření. Výsledky Pre-auditu jsou standardně prezentovány kompetentním osobám v rámci workshopu.