„Komplexní řešení pro efektivní řízení®

Nastavení vnitřního prostředí organizace

Nastavení vnitřního prostředí organizace, nebo jinými slovy realizace organizačních změn (Orgware) je první fází implementace navrhovaných opatření do organizace.

Jde o důkladné nastavení celkého vnitřního prostředí organizace a všech jeho vazeb (směrnice, řídící dokumentace, pracovní postupy) tak, aby se navrhované řešení dostalo z „teorie“ do „běžné praxe“. Součástí řešení jsou naše odborné konzultace, workshopy a akreditovaná školení.