„Komplexní řešení pro efektivní řízení®

Dlouhodobá podpora

Dlouhodobá podpora je standardní součástí zajištění udržitelnosti každého našeho řešení.

Obsahem dlouhodobé podpory jsou služby:

  • technické podpory
  • zákaznické podpory
  • metodické a konzultační podpory

Obsahem služeb technické a zákaznické podpory je Komplexní podpora uživatelů a správců aplikace“ s cílem zajistit její vysokou dostupnost, bezproblémový chod a efektivní využívání.

Obsahem metodické a konzultační podpory je podpora pracovníků objednatele v oblasti relevantních zákonů, metodik, nových trendů a připravované legislativy ve vybraných oblastech.

Tyto služby je možné objednat v standardním rozsahu v návaznosti na velikost organizace a složitost zavedeného řešení nebo rozsah nastavit individuálně dle preferencí objednatele.