„Komplexní řešení pro efektivní řízení®

Audit

V rámci auditu dochází k nezávislému externímu posouzení aktuálního stavu v definovaných oblastech. Audit je možné provádět v návaznosti na provedený pre-audit, nebo ho provést samostatně. V porovnání s Pre-auditem jde Audit do větší hloubky a respektuje všechny standardní auditní postupy a strukturu výstupů.

Audit společnosti DYNATECH se opírá vždy o aktuální legislativu, moderní trendy a dobrou praxi ve vybrané oblasti.