„Komplexní řešení pro efektivní řízení®

Analýza a návrh opatření

Analýza současného stavu ve zkoumané oblasti a zpracování návrhu její optimalizace.

Rozsah analýz odpovídá definovanému rozsahu projektu. Součástí může být např.:

  • procesní a organizační analýza stávajícího stavu,
  • analýza IT,
  • právní analýza,
  • ekonomická a socioekonomická analýza
  • analýza rizik. 

Výsledkem analýzy je identifikace prostoru pro zlepšení a návrh opatření vedoucí k žádoucímu stavu. Návrh řešení standardně obsahuje návrhy pro organizační optimalizaci a definování požadavků na softwarovou podporu (software).