„Komplexní řešení pro efektivní řízení®

Komplexní řešení pro efektivní řízení

Našim cílem je poskytovat tzv. komplexní řešení pro efektivní řízení®.

Komplexní řešení pro efektivní řízení® od společnosti DYNATECH je v praxi ověřený postup, jak systematicky zajistit potřebná zlepšení vybraných oblastí řízení veřejnoprávních organizací a korporací.

Komplexní řešení zahrnuje široké spektrum služeb, od Pre-auditu, přes analytické a konzultační služby až po softwarové nástroje a dlouhodobou podporu.

komplexni_reseni

Díky naší široké nabídce služeb si vždy můžete vybrat to, co právě potřebujete – dílčí či komplexní řešení celé oblasti. U svých zákazníků se vždy snažíme o úspěšnou, dlouhodobou a stabilní spolupráci.

Naše služby poskytujeme v uvedených oblastech:

 

Efektivní řízení skupin organizací (veřejnoprávních korporací)

Efektivní řízení veřejnoprávních korporací přináší zastřešující koncept pro sjednocení a propojení individuálních řešení a nástrojů pro řízení skupiny organizací jako celku. Příkladem veřejnoprávní korporace jsou územní samosprávné celky či ministerstva a jimi zřizované nebo zakládané organizace.

Řešení zahrnuje nezávislé ověření úrovně a efektivity stávajícího systému řízení zřizovaných a zakládaných organizací v následujících oblastech:

DYNATECH-rizeni_skupin_JD kopie

 • Rámec řízení
 • Finanční řízení
 • Nákupní procesy
 • Personální řízení
 • Kontrola a hodnocení
 • Veřejné služby

Díky tomuto řešení dochází k odhalení prostoru a potenciálu pro zlepšení, návrhu a implementaci opatření ve vazbě na legislativní úpravu a dobrou praxi.

 

Efektivní řízení jednotlivých organizací (veřejnoprávních organizací)

Tato úroveň se zaměřuje na jednotlivé veřejnoprávní organizace a jejich vnitřní efektivnost. Zajišťuje produktivitu, hospodárnost a účelnost činností s cílem poskytování kvalitních a stabilních veřejných služeb Řešení zahrnuje nezávislé ověření úrovně a efektivity v následujících oblastech:

DYNATECH-rizeni_organizaci

 • Systém řízení
 • Kontrola hospodaření
 • Finanční řízení
 • Vnitřní a kontrolní systém
 • Řídící kontrola
 • Procesní řízení provozních činností

Výstupem je odhalení prostoru a potenciálu pro zlepšení, návrh a implementace opatření ve vazbě na legislativní úpravu a dobrou praxi.