„Komplexní řešení pro efektivní řízení®

Středočeský kraj

Středočeský kraj

Spolupráce od roku 2009

 

Řešení na Středočeském kraji:

  • Komplexní revize organizační stránky procesů finanční kontroly na KÚ Středočeského kraje (analýza řídící kontroly)
  • Automatizovaná a plně elektronická podpora pracovních postupů dle zákona č. 320/2001, o finanční kontrole ve veřejné správě  (oblast faktur)
  • Elektronická podpora Veřejných zakázek malého rozsahu
  • Akreditované školení Vnitřního kontrolního systému
  • Analýza možností centralizování specifických oblastí řízení

 

Řešení pro čtyři příspěvkové organizace Středočeského kraje:

  • Pre-audit stávajícího stavu finanční kontroly
  • Dodání a implementace softwarového nástroje
  • Pravidelná kontrola a podpora