„Komplexní řešení pro efektivní řízení®

Obec Rapotín

Obec Rapotín

Spolupráce od roku 2013

Řešení v obci Rapotín:

  • Úvodní analýza financování a finančního řízení

    • Zpracování odborné analýzy „Úvodní analýza financování a finančního řízení“ s cílem vyhodnocení stávajícího stavu financování a finančního řízení v organizaci.
  • Analýza současného stavu správy majetku a nákupních procesů

    • Vyhodnocení stávajícího stavu a efektivity správy bytového fondu a rozdělení kompetencí v případě nákupů mezi obcí Rapotín a zřizované organizace.