„Komplexní řešení pro efektivní řízení®

Ministerstvo obrany ČR

Ministerstvo obrany ČR

Spolupráce v roku 2010

Realizované řešení:

 • Pasportizace objektů a správa zařízení fyzické bezpečnosti
 • Zpracování zjednodušené stavební dokumentace pro objekty MO-V,A,G,K pro jejich budoucí pasportizaci
   • Zaměření areálů a objektů v terénu, porovnání dle katastru nemovitostí
   • Vytvoření obvodů podlaží v pasportizovaných objektech
   • Zaměření významných stavebních bodů uvnitř budov
   • Lokální měření místností, dveří a oken v budovách
   • Vytvoření zjednodušené stavební dokumentace
   • Transformace stavební dokumentace do souřadného systému S-JTSK
 • Verifikace a klasifikace stavební dokumentace a pasportů dle metodik DYNATECH
 • Vytvoření seznamu základních stavebních prvků, tj. areálů, objektů, částí objektů, podlaží, místností, dveří a oken.
 • Pořízení metodik pro užití v rámci organizace
 • Konzultace pro projektanty