„Komplexní řešení pro efektivní řízení®

Městská nemocnice Hustopeče

Městská nemocnice Hustopeče

Audit finanční kontroly v příspěvkové organizaci „Městská nemocni Hustopeče“:

  • Dodržování právních předpisů při hospodaření s veřejnými prostředky k zajištění stanovených úkolů se zaměřením na dodavatelsko – odběratelské vztahy.
  • Zajištění ochrany veřejných prostředků proti rizikům, nesrovnalostem a nedostatkům, způsobených porušením právních předpisů, nehospodárným, neúčelným a neefektivním nakládáním s veřejnými prostředky.
  • Včasné, spolehlivé a úplné informování Rady města Hustopeče, případně dozorčí rady a správní rady, včetně posouzení zpracování a řešení přijatých informací nadřízenými orgány.