„Komplexní řešení pro efektivní řízení®

Město Žďár nad Sázavou

Město Žďár nad Sázavou

Elektronizace finančního řízení města a jeho organizací:

  • Plán implementace
  • Rámcová analýza prostředí příspěvkových organizací
  • Podrobná analýza současného stavu procesů finančního řízení
  • Optimalizace a vytvoření metodik pro jednotné nastavení finančního řízení
  • Předimplementační analýza
  • Dodávka softwarového nástroje
  • Kompletní implementace na příspěvkové organizace
  • Zkušební provoz
  • Produktivní provoz s dohledem