„Komplexní řešení pro efektivní řízení®

Město Příbor

Město Příbor

Řešení pro město Příbor:

  • Analýza stávajících finančních toků
  • Identifikace interní dokumentace v oblasti ekonomického řízení
  • Identifikace ekonomického SW v organizacích
  • Vytvoření jednotné datové základny pro potřeby sledování finančních toků
  • Stanovení moderních metod finančního řízení organizací zřízených městem
  • Vytvoření uživatelského manuálu a sjednocení systému
  • Aktualizace interní dokumentace
  • Tvorba metodiky sledování a měření finančních toků
  • Vytvoření metodiky finančního řízení