„Komplexní řešení pro efektivní řízení®

Město Hořovice

Město Hořovice

Spolupráce od roku  2011

Řešení v Městě Hořovice:

Organizační narovnání procesů Vnitřního kontrolního systému

  • Provedení revize směrnic (o účetních dokladech, podpisovém oprávnění, majetku, inventarizaci, sociálním fondu
    a cestovních nákladech) a akreditované školení vnitřního kontrolního systému