„Komplexní řešení pro efektivní řízení®

Město Blovice

Město Blovice

 

Řešení pro město Blovice:

  • předimplementační analýza a návrh finálního cílového stavu
  • dodávka a implementace softwarového nástroje
  • Zpracování materiálů pro školení a provedení školení administrátorů
  • zajištění zkušebního provozu
  • provedení akceptačních testů
  • předání do plného provozu