„Komplexní řešení pro efektivní řízení®

Kraj Vysočina

Kraj Vysočina

Spolupráce od roku 2010

Řešení DYNATECH pro Kraj Vysočina:

Strategie řízení příspěvkových organizací Kraje Vysočina 

 • Shrnutí hlavních cílů
   • zvýšit efektivnost, účelnost a profesionalitu tvorby a poskytování veřejných statků a veřejných služeb
   • eliminovat nebo omezit rizika spojená s tvorbou a poskytováním veřejných statků a veřejných služeb
 • Etapy:
   • Etapa A)  Zpracování vstupní analýzy stávajícího fungování procesu řízení příspěvkových organizací    
   • Etapa B)  Zpracování rozvojové strategie, včetně podrobného implementačního dokumentu
   • Etapa C)  Vzdělávací aktivity
 •  Výstupy:
   • Implementační dokument -Plán doporučených kroků, potřebných opatření a příslušných termínů pro zavedení cílových změn a dosažení požadovaného stavu
   • Principy řízení příspěvkových organizací 
   • Analýza + metodiky + doporučení pro implementaci procesu (příp. podporu SW nástrojem)
     • Plánování a kontrola PO, roční a střednědobé plány
     • Řízení směrnic PO
     • Jednotné výkaznictví
     • Společné nákupy (provozních služeb)
     • Hospodářská činnost a fungování PO
     • Hodnocení ředitelů PO a indikátorů hospodaření PO
     • Základní standardy procesního řízení
   • Katalogy
     • veřejných služeb; provozních služeb; katalog indikátorů (ekonomických, provozních)
     • katalog služeb odboru ICT vůči PO a seznam vzájemných povinností, doporučení pro centralizaci aplikací a služeb pro PO
   • Portál PO
     • komunikace, sdíleni dokumentu a úkolování

Pre-audit systému řízení příspěvkových organizací Kraje Vysočina (2013)