„Komplexní řešení pro efektivní řízení®

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

  • Vyplněnou závaznou přihlášku zašlete elektronicky  do termínu uzávěrky přihlášek. Termín uzávěrky přihlášek je 1 pracovní den před konáním akce, pokud není v nabídce uvedeno jinak. Po termínu uzávěrky konzultujte přihlášení telefonicky.
  • Přihlášku můžete kdykoliv zrušit, pokud tak učiníte nejpozději 5 dnů před konáním semináře, a to písemně zasláním emailu na frohlichova@dynatech.cz
  • V případě včasného zrušení přihlášky vracíme částku v plné výši. V případě neúčasti se částka nevrací, je však akceptována účast náhradníka.
  • Platbu proveďte tak, ať je nejpozději 2 dny před  konáním semináře na našem bankovním účtu. Platba musí mít správný variabilní symbol, který je uveden v zálohové faktuře.
  • Objednavatel akceptuje výši smluvní ceny, která je stanovena podle zákona č. 526/1990 Sb. O cenách dohodou. Uvedená cena je konečná. Cena neakreditovaného kurzu je včetně daně z přidané hodnoty. Cena akreditovaného kurzu je osvobozena od daně z přidané hodnoty.
  • Objednavatel se zavazuje uhradit smluvní cenu na účet pořadatele před konáním akce.
  • Daňový doklad obdržíte po přijetí platby na email uvedený v přihlášce.
  • Prezence účastníků začíná 30 minut před zahájením semináře.
  • Pořadatel bude svěřené osobní údaje přihlášených chránit a nakládat s nimi tak, jak ukládá zákon  č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění a poskytnuté osobní údaje budou využity výhradně pro účely poskytované služby. Účastník souhlasí se zpracováním osobních údajů.
  • Zákazník souhlasí se zasíláním informací a obchodních sdělení na poskytnutou elektronickou adresu.
  • Odesláním závazné přihlášky vyslovujete s výše uvedenými podmínkami souhlas.

 

V případě jakýchkoli dotazů nás kontaktujte na telefonním čísle + 420 774 115 230 nebo emailu frohlichova@dynatech.cz