„Komplexní řešení pro efektivní řízení®

O nás

Společnost DYNATECH se více než 15 let zaměřuje na poskytování komplexních řešení pro efektivní řízení organizací veřejné správy.

Co děláme?

Pomáháme jednotlivým veřejnoprávním organizacím a jejich skupinám (veřejnoprávním korporacím) zlepšit řízení, dosáhnout úspor, eliminovat rizika a zvýšit kvalitu služeb.

222

Jak to děláme?

Poskytujeme tzv. komplexní řešení, tj. široké spektrum služeb, od pre-auditu, přes analytické a konzultační služby až po softwarové nástroje a dlouhodobou podporu.

S námi Vám nezůstane řešení jenom „na papíře“, ale pomůžeme Vám ho zavést do běžné praxe Vaší organizace!

Naše vize

Efektivně řízené organizace veřejné správy v souladu s novými trendy, metodikami a technologiemi, opírající se o principy trvale udržitelného rozvoje a Smart Administration.

Kvalitní veřejné služby a spokojení občané i pracovníci veřejné správy.

Naše mise (poslání)

 • Pomáhat institucím veřejné správy dosáhnout uvedenou vizi.
 • Být stabilním partnerem, specialistou i oporou, které můžete důvěřovat.

Základní pilíře společnosti

Diskuze

 • Záruka odbornosti, kvality a shody s aktuální legislativou
  Držíme krok s nejnovějšími odbornými, technologickými a legislativními trendy a změnami tak, abyste se tým nemuseli zatěžovat vy. Naši specialisté jsou soustavně vzděláváni a naše produkty certifikovány v souladu s nejnovějšími trendy, legislativou a dobrou praxí. V praxi důsledně uplatňujeme řízení dle získaných certifikací a norem (ISO 9001, ISO 10006, ISO 27001), jsme členy významných skupin v oboru (např. Českého Institutu Interních auditorů) a spolupracujeme s tvůrci legislativy v relevantních oblastech (např. spolupráce s Ministerstvem financí v oblasti finanční kontroly). Zároveň disponujeme řadou vlastních ověřených odborných metodik, specializovaných pro potřeby veřejné správy ČR. Jsme také stříbrným partnerem společnosti Microsoft s technickými specialisty na jejich technologie. Výsledkem je silná a dlouhodobě stabilní spolupráce.
 • Profesionální projektové vedení
  Pokud se rozhodnete realizovat projekty s našimi zkušenými a certifikovanými specialisty, budete v dobrých rukou! Projekty řídíme v souladu s moderní mezinárodní metodikou PRINCE2®, upravenou pro specifika veřejné správy ČR. Naše projektové certifikace: PRINCE2® Foundation & PRINCE2® Practitioner; ISO 10006 Senior Project Managers; IPMA.

Dotace EU

V rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost  (OP PIK) jsme získali dotace v souladu s cíli programu podpory OP PIK ICT a sdílené služby na projekt CROSEUS – finanční řízení a kontrola.
Registrační číslo projektu CZ.01.4.04/0.0/0.0/15_005/0000126

Cílem připravovaného projektu je podpořit vývoj SW produktů s následujícími vlastnostmi:

 • Finanční řízení a kontrola (finanční plánování, schvalování, monitoring a hodnocení finančních operací),
 • Veřejnoprávní korporace a její zřízené a založené organizace,
 • Hostované řešení (cloud) a dostupnost aplikací prostřednictvím internetu z široké škály zařízení (PC, tablety, mobilní telefony).

RGB_72dpi