„Komplexní řešení pro efektivní řízení®

Profil konference

 • Název konference:

Efektivní řízení územních samosprávných celků a jejich příspěvkových organizací

 • Charakter akce:

Odborný workshop pro významné představitele krajů a statutárních měst, významné společnosti a odborníky v oboru.

 • Cíl a stručný popis konference:

Konference „Efektivní řízení územních samosprávných celků a jejich příspěvkových organizací“ je již čtvrtým pokračováním cyklu úspěšných odborných konferencí k aktuálním tématům a trendům ve veřejné správě. Zvoleným tématem je tentokrát efektivní řízení územních samosprávných celků a jejich příspěvkových organizací.

V době spojené s narůstajícím tlakem na úspory veřejných výdajů a zkvalitňování veřejných služeb si tato konference klade za cíl představit účastníkům koncepci systému Efektivního řízení ÚSC a jeho příspěvkových organizací a představit konkrétní již realizované projekty, případové studie a příklady dobré praxe z jednotlivých krajů a měst.

Konference je organizačně členěná do třech navazujících tematických bloků a vedená formou interaktivního workshopu, kdy jsou všechny odborné přednášky doplněny diskusním panelem a prostorem pro aktivní zapojení účastníků.  Vybranými tematickými bloky konference jsou:

   • Vztahy mezi zřizovatelem a PO (principy, pravidla, práva a povinnosti), cíle a standardy výkonu, kontrola a hodnocení.
   • Efektivní komunikace, sdílení dat a získávání informací mezi zřizovatelem a PO
   • Efektivní řízení nákupního procesu ÚSC jako celku.