„Komplexní řešení pro efektivní řízení®

Program a přednášející

Konference je určena zejména představitelům krajů a statutárních měst. Tomu odpovídá i program konference, který byl speciálně přizpůsoben potřebám právě této cílové skupiny.

Konference je organizačně členěná do třech návazných tematických bloků a vedená formou interaktivního workshopu, kdy jsou všechny odborné přednášky doplněny diskusním panelem a prostorem pro aktivní zapojení účastníků.

Dopolední program

 • 9:30 – 9:45 Zahájení konference
 • 9:45 – 10:20 Úvodní slovo – Mgr. Miloslav Kvapil, ředitel společnosti DYNATECH s.r.o.
 • Odborný blok 1.: Vztahy mezi zřizovatelem a příspěvkovými organizacemi (principy, pravidla, práva a povinnosti), cíle a standardy výkonu, kontrola a hodnocení
  • 10:20 – 10:40 Přednáška: Aplikace Pravidel Rady Kraje Vysočina pro řízení příspěvkových organizací – Mgr. Ing. Zdeněk Kadlec, dr. h. c.; ředitel Krajského úřadu Kraje Vysočina
  • 10:40 – 11:00 Přednáška: Nastavení systému zajišťování výkonu zřizovatelských funkcí v rámci úřadu neboli jak plnit úkoly uložené radou kraje (Ing. Blanka Štefánková, odbor kontroly a interního auditu Krajského úřadu Moravskoslezského kraje)
  • 11:00 – 11:30 Panelová diskuze:
   • Mgr. Ing. Zdeněk Kadlec, dr. h. c.; ředitel Krajského úřadu Kraje Vysočina
   • Ing. Bc. Ivana Hanáková Kosourová, DiS., vedoucí Oddělení řízení lidských zdrojů Krajského úřadu Kraje Vysočina
   • Mgr. Ivana Liedermanová, vedoucí odboru školství, kultury a sportu, statutární město Pardubice
   • Ing. Blanka Štefánková, odbor kontroly a interního auditu Krajského úřadu Moravskoslezského kraje
   • Ing. Jaroslav Bureš, ředitel, Liberecká IS
 • 11:30 – 12:30 Oběd
 • Odborný blok 2.: Efektivní komunikace, získávání informací a sdílení dat mezi zřizovatelem a příspěvkovými organizacemi + Programové období 2014 – 2020.
  • 12:30 – 13:00 Přednáška s diskuzí: Komunikace zřizovatele se zřizovanými organizacemi jako klíčový faktor efektivnosti řízení – Ing. Eva Janoušková, ředitelka Sekce ekonomiky a podpory Krajského úřadu Kraje Vysočina; Ing. Dana Buřičová, vedoucí Odboru analýz a podpory řízení Krajského úřadu Kraje Vysočina
  • 13:00 – 13:30 Přednáška s diskuzí: Jak zefektivnit komunikaci mezi krajským úřadem
   a příspěvkovou organizací a v rámci krajského úřadu? – Ing. Blanka Štefánková, odbor kontroly
   a interního auditu Krajského úřadu Moravskoslezského kraje
  • 13:30 – 14:00 Přednáška s diskuzí:  Programové období 2014 – 2020: nové výzvy pro veřejný sektor – Ing. Daniel Foltýnek, PPF Financial Consulting s.r.o., jednatel; Ing. Petr Zahradník,
   MSc. –  člen Národní ekonomické rady vlády (NERV)
 • 14:00 – 14:10 Prezentace partnera konference firmy FRAIKIN ČESKÁ REPUBLIKA, s.r.o.
 • 14: 10- 14:40 Přestávka (Coffee break)
 • Odborný blok 3.: Efektivní řízení provozních činností a nákupního procesu ÚSC jako celku
  • 14:40 – 15:00 Přednáška hlavního partnera konference QCM s.r.o. – Kam kráčí elektronizace veřejných zakázek? – Michal Chmelo, obchodní manažer
  • 15:00 – 15:20 Přednáška: Základní volba druhu smluv, cenové, obchodní a jakostní podmínky pří zadávání veřejných zakázek – rizika a přínosy – Ing. Jiří Blažek, odborný lektor, specialista na veřejné zakázky
  • 15:20 – 15:40 Přednáška: Zvýšení transparentnosti a efektivnosti nákupního procesu Středočeského kraje – Dr. Ing. Jiří Peřina, vedoucí odboru finanční a investic, Krajský úřad Středočeského kraje
  • 15:40 – 16:00 Přednáška: Nákupní proces Kraje Vysočina – zkušenosti a budoucí vývoj – Mgr. Václava Kotrbová, MSc., analytik a metodik společných nákupů kraje a příspěvkových organizací, Odbor analýz a podpory řízení Krajského úřadu Kraje Vysočina
 •  Ukončení konference, závěrečné občerstvení, prohlídka galerie (dobrovolná účast)

Podrobný popis a anotace jednotlivých bloků a vystoupení naleznete tady.