„Komplexní řešení pro efektivní řízení®

Kutná Hora 2012

Dne 26.9. 2012 proběhl v Kutné Hoře, v prostorách Galerie Středočeského kraje, již 4. ročník odborné konference „Správná řešení ve správnou dobu“ na téma „Efektivní řízení územních samosprávných celků a jejich příspěvkových organizací“

Konference se konala za účasti více než 70 účastníků, představitelů a zástupců významných organizací, zejména krajů
a statutárních měst. Odborný program byl rozdělený do třech tematických bloků a byl doprovázen neformálním programem a prohlídkou slavné výstavy Europa Jagellonica.

Na základě získané zpětné vazby nás velice těší, že konference byla účastníky shledána jako velmi zajímavá a přínosná
a projednávaná témata jako velmi aktuální.

Touto cestou chceme ještě jednou poděkovat všem vystupujícím, partnerům a v neposlední řadě také všem účastníkům, který přispěli k úspěchu této konference.

Pozitivní ohlas nás dále ujišťuje v tom, že jsme se vybrali správným směrem a dává nám motivaci k další práci a přípravě dalších zajímavých odborných akcí v budoucnu.

Fotodokumentaci z konference naleznete zde.

Budeme rádi, když nám zachováte svou přízeň i nadále!