„Komplexní řešení pro efektivní řízení®

Program

Čtvrtek 25. února 2016 (Odborná konference)

8:30 – 9:15 Prezence účastníků

9:15 – 9:25 Zahájení konference

MUDr. Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina

Ing. Vladimír Novotný, 1. náměstek hejtmana Kraje Vysočina

9:25 – 9:30 Úvodní slovo.

Mgr. Miloslav Kvapil, ředitel společnosti DYNATECH s.r.o.

1. blok: Právní prostředí pro efektivní řízení ÚSC a jejich organizací

9:30 – 10:00 Téma: „Činnost ministerstva financí v oblasti finančního řízení a kontroly“

Vystupující: PhDr. Tomáš Vyhnánek – náměstek sekce Finanční řízení a audit

10:00 – 10:30 Téma: „Návrh zákona o řízení a kontrole veřejných financí a jeho aplikace u ÚSC“

Vystupující: PhDr. Tomáš Vyhnánek – náměstek sekce Finanční řízení a audit

10:30 – 11:00 Téma: „Soukromoprávní odpovědnost zástupců samosprávných celků“

Vystupující: Mgr. Václav Vlk, advokát a associate partner mezinárodní poradenské kanceláře Rödl & Partner

11:00 – 11:20 Téma: „Péče řádného hospodáře – Jak správné zaznamenat existenci rizika v účetnictví?“

Vystupující: Ing. Michal Svoboda, Ph.D., metodik v oblasti účetnictví veřejné správy ČR a KUFZ™, DYNATECH

11:20 – 11:40 Téma: „Pravidla a Portál PO – nástroj pro řízení a komunikaci Kraje Vysočina s příspěvkovými
organizacemi“

Vystupující: Mgr. Ing. Zdeněk Kadlec, dr. h. c., ředitel Krajského úřadu Kraje Vysočina

Ing. Dana Buřičová, vedoucí odboru analýz a podpory řízení Krajského úřadu Kraje Vysočina

11:40 – 12:00 Panelová diskuze

Diskutující hosté:

 • PhDr. Tomáš Vyhnánek, náměstek ministra financí, sekce Finanční řízení a audit
 • Mgr. Václav Vlk, advokát a associate partner mezinárodní poradenské kanceláře Rödl & Partner
 • Mgr. Ing. Zdeněk Kadlec, dr. h. c., ředitel Krajského úřadu Kraje Vysočina
 • Ing. Dana Buřičová, vedoucí odboru analýz a podpory řízení Krajského úřadu Kraje Vysočina
 • Ing. Michal Svoboda, Ph.D., specialista účetnictví veřejné správy a KUFZ™

12:00 – 13:00 Obědová pauza

 

2. blok: Opatření a nástroje pro efektivní řízení – sdílení zkušeností a dobré praxe

13:00 – 13:30 Téma: Kraj Vysočina – cesta k participativnímu rozpočtu“

Vystupující: Ing. Vladimír Novotný, 1. náměstek hejtmana Kraje Vysočina

13:30 – 14:00 Téma: „Zkušenosti se zaváděním jednotného systému řízení PO Středočeského kraje,
organizační nastavení a metodická podpora“

Vystupující: Dr. Ing. Jiří Peřina, náměstek hejtmana pro oblast financí Středočeského kraje

Ing. Michal Král, zástupce ředitele pro řízení PO a informační technologie KÚSK

14:00 – 14:30 Téma: „Principy jednotného řízení municipálních obchodních společností“

Vystupující: Ing. Jaroslav Bureš, ředitel Liberecká IS a.s.

14:30 – 15:00 Téma: „Cesta od procesů a modelů ke kvalitě veřejných služeb“

Vystupující: Ing. Jan Havlík, tajemník městského úřadu města Žďár nad Sázavou

15:00 – 15:30 Téma: „Rok zkušeností s finančním řízením Statutárního města Liberce

Vystupující: Ing. Zbyněk Vavřina, vedoucí odboru informatiky a řízení procesů

15:30 – 16:00 Panelová diskuze

Diskutující hosté:

 • Ing. Vladimír Novotný – 1. náměstek hejtmana Kraje Vysočina, oblast financí
 • Dr. Ing. Jiří Peřina, náměstek hejtmana pro oblast financí Středočeského kraje
 • Ing. Michal Král, zástupce ředitele pro řízení PO a informační technologie KÚSK
 • Ing. Jaroslav Bureš, ředitel Liberecká IS a.s.
 • Ing. Jan Havlík, tajemník městského úřadu města Žďár nad Sázavou
 • Ing. Zbyněk Vavřina, vedoucí odboru informatiky a řízení procesů Magistrát města Liberce

16:00 Ukončení konference a neformální diskuze

3. Večerní program:

18:00 – 24:00 „VIP společenský večer“ (zveme všechny registrované účastníky konference)

Adresa: Hotel Gustav Mahler, Křížová 4, Jihlava

 

Pátek 26. února 2016 (CROSEUS® Day – Workshop)

Adresa: Krajský úřad Kraje Vysočina, místnost B 3.16

8:30 – 9:00 Prezence účastníků

9:00 – 12:00 Prezentace partnerů

12:00 Oběd – studený bufet, neformální diskuse

14:00 Ukončení Workshopu

Jednotlivé prezentace je možné si stáhnout zde: 25.2.2016 Konference a 26.2.2016 CROSEUS Day