„Komplexní řešení pro efektivní řízení®

Jihlava 2016

banner-2016

Ve dnech 25. a 26. února 2016 proběhla konference „Efektivní řízení územních samosprávných celků a jejich  organizací, která byla již 8.pokračováním cyklu úspěšných odborných konferencí k aktuálním tématům a trendům ve veřejné správě. Poprvé byla konference akreditována Ministerstvem vnitra: AK/VEPO-1/2016.

Konference proběhla v prostorách Krajského úřadu Kraje Vysočina. Krajský úřad Kraje Vysočina vystupoval v roli spolupořadatele, podílel se na organizační spolupráci a na odborném programu. Nad celou akcí převzal záštitu hejtman Kraje Vysočina MUDr. Jiří Běhounek a Ing. Vladimír Novotný, 1. náměstek hejtmana Kraje Vysočina.

Přítomno bylo více jak 130 účastníků, představitelů a zástupců významných institucí, krajů, měst i jejich příspěvkových organizací. Nově byl také do programu zařazen CROSEUS Day, který se uskutečnil druhý den konference.

Na základě získané zpětné vazby nás velice těší, že konference byla shledána jako přínosná především ve sdílení zkušeností a dobré praxe, odborností jednotlivých témat a zájmem o problematiku.

Děkujeme ještě touto cestou partnerům a akademickým partnerům: , DATAcons, Vysoká škola ekonomická v Praze, Akademie STING,  Západočeská univerzita v Plzni, Univerzita Pardubice, kteří se významnou mírou podíleli na pořádání konference.

Jednotlivé prezentace je možné si stáhnout zde: 25.2.2016 Konference a 26.2.2016 CROSEUS Day

Těšíme se na setkání na další konferenci.