„Komplexní řešení pro efektivní řízení®

Program konference

26. února 2015 (Konference)

Konference je rozdělena do dvou tematických bloků. Každý blok se skládá z  odborných přednášek a prezentací, po kterých následuje panelová diskuze s odborníky pro vybrané oblasti. Účelem přednášek je prezentace inspirativních projektů, řešení a koncepcí či sdílení zkušeností z praxe a odborných doporučení. Cílem následné panelové diskuze je interaktivní výměna názorů a zkušeností k tématu mezi vybranými odborníky a zástupci krajů, měst, obcí a organizací.  

8:30 – 9:30 „Prezentace účastníků.“

9:30 – 9:40 „Zahájení konference.“

Ing. Vladimír Novotný, 1. náměstek hejtmana Kraje Vysočina

MUDr. Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina

9:40 – 10:00 „Úvodní slovo.“

Mgr. Miloslav Kvapil, ředitel společnosti DYNATECH s.r.o.

1. Blok: Efektivní řízení ÚSC a jejich organizací s důrazem na finanční řízení.

10:00 – 10:20 „Otevřenost a dostupnost finančních informací a plánů jako možnost pro přípravu a kontrolu rozpočtu.“

Vystupující: Ing. Vladimír Novotný, 1. náměstek hejtmana Kraje Vysočina

10:20 – 10:40 „Proč, co a jak střednědobě plánovat u příspěvkových organizací?“

Vystupující: Mgr. Ing. Zdeněk Kadlec, dr. h. c., ředitel Krajského úřadu Kraje Vysočina

10:40 – 11:00 „Nový zákon o finanční kontrole – jaké změny přinese a jak se na ně připravit?

Vystupující: Mgr. Jana Kranecová, specialista finančního řízení a kontroly ve veřejné správě

11:00 – 11:20 „Globální trendy ve finančním řízení ve veřejné správě (Komplexní ukazatel finančního zdraví).“

Vystupující: Ing. Michal Svoboda, Ph.D., specialista na účetnictví veřejné správy

11:20 – 11:40 „Finanční analýza ve veřejné správě.“

Vystupující: Mgr. Michal Hájek, specialista na finanční řízení a kontrolu ve veřejné správě

11:40 – 12:00 Panelová diskuze.

Jak přistoupit k finančnímu řízení a kontrole ÚSC jako veřejnoprávní korporace? Čím začít? Na co klást hlavní důraz? Jak se připravit na změny vyplývající z nové legislativy?

Diskutující hosté:

  • Ing. Vladimír Novotný – 1. náměstek hejtmana Kraje Vysočina, oblast financí
  • Mgr. Ing. Zdeněk Kadlec, dr. h. c., ředitel Krajského úřadu Kraje Vysočina
  • Ing. Bc. Simona Székelyová, MBA, specialista na interní audit
  • Ing. Michal Svoboda, Ph.D., specialista účetnictví veřejné správy
  • Mgr. Jana Kranecová, specialista finančního řízení, Ministerstvo financí
  • Mgr. Michal Hájek, specialista na finanční řízení a kontrolu ve veřejné správě

 12:00 – 13:00 Obědová pauza.

 2. Blok: Odborná témata partnerů konference. Realizované projekty a dobrá praxe.

13:00 – 13:20 „Kancelář Senátu, OSS  – Komunikace se státní pokladnou.“

Vystupující: Ing. Vladimíra Pospíšilová, Asseco Solutions, a.s.

13:20 – 13:40 „Praktické využití technologií datových skladů a business intelligence pro podporu řízení ÚSC.“

Vystupující: Ing Filip Vondruška, GIST

13:40 – 15:20 „Prezentace realizovaných projektů a dobré praxe.

DYNATECH – Zkušenosti z Auditů VŘKS organizací veřejné správy.

Město Liberec – Integrace CROSEUS a GINIS.

GASK, příspěvková organizace –  Zkušenosti s implementací finančního plánu.

Úřad pro ochranu osobních údajů – 6 let zkušeností s elektronickou řídící kontrolou.

Plzeňský kraj – komplexní ukazatel finančního zdraví příspěvkových organizací.

15:20 – 15:40 „Panelová diskuze.“

Prostor pro dotazy k prezentovaným tématům a projektům. Odpovídat na Vaše dotazy budou vystupující hosté z druhého bloku.

15:40 – 16:30 „Ukončení konference a neformální diskuze.“

18:00 – 24:00 „VIP společenský večer“

Adresa: Hotel Gustav Mahler, Křížová 4, Jihlava

 

27. února 2015 (Workshop)

9:00 – 11:00 „Nový zákon o finanční kontrole (DYNATECH s.r.o.) a IS HELIOS – CROSEUS (Asseco Solutions, a.s.)“

 * Změna programu vyhrazena.