„Komplexní řešení pro efektivní řízení®

Jihlava 2015

banner-2015

Ve dnech 26. a 27. února 2015 proběhla konference „Efektivní řízení územních samosprávných celků a jejich  organizací, která byla již 7.pokračováním cyklu úspěšných odborných konferencí k aktuálním tématům a trendům ve veřejné správě.

Konference proběhla v prostorách Krajského úřadu Kraje Vysočina. Krajský úřad Kraje Vysočina vystupoval v roli spolupořadatele, podílel se na organizační spolupráci a na odborném programu. Nad celou akcí převzal záštitu hejtman Kraje Vysočina MUDr. Jiří Běhounek a Ing. Vladimír Novotný, 1. náměstek hejtmana Kraje Vysočina.

Přítomno bylo 120 účastníků, představitelů a zástupců významných institucí, krajů, měst i jejich příspěvkových organizací. Nově byl také do programu zařazen workshop, který se uskutečnil druhý den konference. Ten byl nabitý zajímavými odbornými tématy a praktickými ukázkami z oblasti finančního řízení.

Na základě získané zpětné vazby nás velice těší, že konference byla shledána jako přínosná především ve sdílení zkušeností a dobré praxe, odborností jednotlivých témat a zájmem o problematiku.

Děkujeme ještě touto cestou partnerům: Asseco sol., DATAcons, GIST, Marbes, kteří se významnou mírou podíleli na pořádání konference.

Těšíme se na setkání na další konferenci.