„Komplexní řešení pro efektivní řízení®

Program a přednášející

banner-new

Popis odborného programu a organizačního členění konference

Konference je členěna do dvou tematických bloků. Každý blok se skládá z odborných přednášek a prezentací, po kterých následuje panelová diskuze s odborníky pro vybrané oblasti a zástupci krajů, měst a obcí. Účelem přednášek je prezentace inspirativních projektů, řešení a koncepcí či sdílení zkušeností z praxe
a odborných doporučení. Cílem následné panelové diskuze je interaktivní výměna názorů a zkušeností k tématu mezi vybranými odborníky a zástupci krajů, měst a obcí. Prezentující odpovídají na řadu předpřipravených dotazů od moderátora a také na případné dotazy publika.

Detailnější informace k obsahu tematických bloků:

1) Efektivní řízení a kontrola ÚSC a jeho organizací

Cílem tohoto bloku je představit motivaci a způsob náhledu na systém finančního řízení ÚSC jako skupiny spolupracujících organizací. Jaké jsou hlavní přínosy a úskalí tohoto přístupu a již konkrétní zkušenosti z prostředí samosprávy České republiky?

Přednášky: 90/110 minut

1. „Transparentnost jako jeden z principů finančního řízení Kraje Vysočina.“
Přednáší: Ing. Vladimír Novotný – 1. náměstek hejtmana Kraje Vysočina, oblast financí a grantových programů

2. „Účetnictví ÚSC jako zdroj informací pro efektivní řízení ÚSC a jeho organizací.“
Přednáší: Ing. Michal Svoboda, Ph.D., specialista účetnictví veřejné správy

3. „Význam nastavení účinných kontrolních mechanismů při realizaci dotačních projektů.“
Přednáší: Ing. Bc. Simona Székelyová, MBA, kontrolní pracovník finančního nástroje JESSICA realizovaného SFRB, lektorka, dlouhodobě se věnuje auditu strukturálních fondů EU a výkonu interních auditů

4. „Aktuální výzvy krajských nemocnic očima zřizovatele i ředitele.“
Vystupující: Ing. Eva Tomášová, ředitelka Nemocnice Třebíč, p. o., dříve vedoucí oddělení zdravotní péče na krajském úřadě Kraje Vysočina

5. „Paradox při stanovení výše provozního příspěvku.“
Vystupující: Mgr. Jana Kranecová, specialista finančního řízení, DYNATECH s.r.o.

Panelová diskuze: 20/30 minut

Nosné téma: Jak přistoupit k finančnímu řízení a kontrole ÚSC jako veřejnoprávní korporace? Čím začít? Jak provést organizační zajištění? Na co klást hlavní důraz?

Diskutující hosté:

 • Ing. Vladimír Novotný – 1. náměstek hejtmana Kraje Vysočina, oblast financí
 • Ing. Michal Svoboda, Ph.D., specialista účetnictví veřejné správy
 • Mgr. Ing. Zdeněk Kadlec, dr. h. c., ředitel Krajského úřadu Kraje Vysočina
 • Ing. Bc. Simona Székelyová, MBA, kontrolní pracovník finančního nástroje JESSICA
 • Ing. Eva Tomášová, ředitelka Nemocnice Třebíč, p. o.
 • Ing. Helena Plosová, interní audit a kontrola Krajského úřadu Jihočeského kraje
 • Mgr. Jana Kranecová, specialista finančního řízení, DYNATECH s.r.o.
 • JUDr. David Bauer, specialista účetnictví

2) Konkrétní nástroje, opatření a příklady dobré praxe pro efektivní řízení ÚSC (výstupy realizovaných projektů a sdílení dobré praxe pro efektivní řízení ÚSC)

Cílem tohoto bloku je představit konkrétní nástroje a opatření, které je pro efektivní řízení ÚSC možno využít. Vystoupí zástupci krajů a měst a představí svá inspirativní řešení, postupy a zkušenosti z praxe v různých oblastech řízení ÚSC a jejich PO.

Přednášky: 120/130 minut

1. „eHealth – výzvy a nástroje k řízení zdravotnických zařízení.“
Přednáší: MUDr. Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina

2. „Zřizovatelské funkce – nový začátek.“
Přednáší: Ing. Tomáš Kotyza, ředitel Krajského úřadu Moravskoslezského kraje

3. „Problematika řízení městských obchodních společností.“
Přednáší: Ing. Pavla Brady, 1. náměstkyně primátora, Statutární město Opava

4. Zkušenosti s implementací datového skladu Moravskoslezského kraje.“
Přednáší: Ing. Tomáš Vašica, vedoucí odboru informatiky krajského úřadu Moravskoslezského kraje

5. „Zkušenosti z projektu Elektronizace výkonu řídící kontroly Statutárního města Liberec.“
Přednáší Mgr. Jiří Šolc, náměstek primátorky pro ekonomiku a systémovou integraci úřadu

6. „Jak na controlling veřejných služeb ÚSC?“
Přednáší: Ing. Gabriela Hlisníková , konzultant společnosti GIST s.r.o.

Panelová diskuze: 20/30 minut

Nosná témata: Které nástroje a opatření považujete za klíčové a přináší největší přidanou hodnotu? Které nástroje se osvědčily a které naopak chybí? Jak efektivně sdílet dobrou praxi mezi organizacemi samosprávy ČR? Co již funguje a kde je prostor pro zlepšení? Je dobrá praxe všeobecně uplatnitelná napříč všemi organizacemi samosprávy ČR? Jaká specifika je třeba zohlednit?

Diskutující hosté:

 • MUDr. Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina
 • Ing. Tomáš Kotyza, ředitel Krajského úřadu Moravskoslezského kraje
 • Ing. Pavla Brady, 1. náměstkyně primátora, Statutární město Opava
 • Ing. Tomáš Vašica, vedoucí odboru informatiky krajského úřadu Moravskoslezského kraje
 • Mgr. Jiří Šolc, náměstek primátorky pro ekonomiku a systémovou integraci úřadu, město Liberec
 • Ing. Gabriela Hlisníková , konzultant společnosti GIST s.r.o.
 • Mgr. Michal Hájek, senior konzultant, DYNATECH s.r.o.