„Komplexní řešení pro efektivní řízení®

Jihlava 2014

banner-new

Dne 10. dubna 2014 proběhla konference „Efektivní řízení územních samosprávných celků a jejich  organizací, která byla již 6. pokračováním cyklu úspěšných odborných konferencí k aktuálním tématům a trendům ve veřejné správě.

Konference proběhla v prostorách VZP Jihlava. Krajský úřad Kraje Vysočina vystupoval v roli spolupořadatele, podílel se na organizační spolupráci a na odborném programu. Nad celou akcí převzal záštitu hejtman Kraje Vysočina MUDr. Jiří Běhounek a Ing. Vladimír Novotný, 1. náměstek hejtmana Kraje Vysočina.

Přítomno bylo 90 účastníků, představitelů a zástupců významných institucí, krajů, měst i jejich příspěvkových organizací. Odborný program byl rozdělen do dvou tematických bloků: „Efektivní řízení  ÚSC a jejich organizací“ a „Konkrétní nástroje a opatření jako příklady dobré praxe pro efektivní řízení ÚSC.“

Každý blok se skládal z odborných přednášek a prezentací, po kterých následovala panelová diskuze pro interaktivní výměnu názorů a zkušeností k tématu mezi vybranými odborníky a zástupci krajů a měst.

Konference byla zakončena zajímavým doprovodným programem: ochutnávkou moravských vín, přednáškou o elektronickém průvodci z Tchaj-wanu, který je využíván v ZOO Jihlava. Na závěr dne byla uspořádána společně s partnerem konference společenská večeře v hotelu Gustav Mahler.

Na základě získané zpětné vazby nás velice těší, že konference byla shledána jako přínosná především ve sdílení zkušeností a dobré praxe, odborností jednotlivých témat a zájmem o problematiku.

Děkujeme ještě touto cestou partnerovi konference společnosti GIST s.r.o., vystupujícím a také všem účastníkům, kteří přispěli k úspěchu této akce.

Těšíme se na setkání na další konferenci.