„Komplexní řešení pro efektivní řízení®

Program a přednášející

Konference je určena zejména představitelům krajů a statutárních měst. Tomu odpovídá i program, který byl speciálně přizpůsoben potřebám právě této cílové skupiny.

Konference je členěná do dvou tematických bloků. Každý blok se skládá z  odborných přednášek a prezentací, po kterých následuje panelová diskuze s odborníky pro vybrané oblasti a zástupci krajů a měst.

Účelem přednášek je prezentace inspirativních projektů, řešení a koncepcí či sdílení zkušeností z praxe a odborných doporučení. Účelem následné panelové diskuze je interaktivní výměna názorů a zkušeností k tématu mezi vybranými odborníky a zástupci krajů a měst. Prezentující odpovídají na řadu předpřipravených dotazů od moderátora
a také na případné dotazy publika.

Tematickými bloky konference jsou:
1)       „Koncepce řízení ÚSC jako veřejnoprávní korporace (kraje/města a skupiny zřizovaných organizací jako celku)
2)       „Konkrétní nástroje a opatření jako příklady dobré praxe pro efektivní řízení ÚSC“

Popis obsahu odborných bloků

1)       „Koncepce řízení ÚSC jako veřejnoprávní korporace

Cílem tohoto bloku je představit motivaci a způsob náhledu na řízení ÚSC jako skupiny organizací. Jaké jsou hlavní přínosy a úskalí tohoto přístupu a již konkrétní zkušenosti z prostředí samosprávy české republiky?

Přednášky:

 • Závěry a praktické zkušenosti z realizace Pre-auditů Systému řízení PO na krajích a městech 
  • Mgr. Michal Hájek, senior konzultant společnosti DYNATECH s.r.o.
 • Jsou veřejnoprávní korporace skutečně strategicky řízené? (Jaká je obvyklá nynější situace ve veřejném sektoru? Neměli bychom se pokusit situaci změnit? Jak na to? )
  • Přednáší: Mgr. Ing. Zdeněk Kadlec, dr. h. c., ředitel Krajského úřadu Kraje Vysočina

Panelová diskuze:

 • Nosné téma: Jak přistoupit k řízení ÚSC jako veřejnoprávní korporace? (Čím začít? Jak provést organizační zajištění? Na co klást především důraz?) 
 • Diskutující hosté:
  • Bc. Ing. Libor Kolář, ředitel Krajského úřadu Olomouckého kraje
  • Mgr. Ing. Zdeněk Kadlec, dr. h. c., ředitel Krajského úřadu Kraje Vysočina
  • Ing. Vladimír Kutý, ředitel Krajského úřadu Zlínského kraje
  • Mgr. Hana Cermonová, 2. náměstkyně primátora, statutární město Děčín
  • Mgr. Miloslav Kvapil, ředitel společnosti DYNATECH s.r.o.

2)       „Konkrétní nástroje a opatření jako příklady dobré praxe pro efektivní řízení ÚSC“

Cílem tohoto bloku je představit konkrétní nástroje a opatření, které je pro efektivní řízení ÚSC možno využít. Vystoupí zástupci krajů a měst a představí své inspirativní řešení, postupy a zkušenosti z praxe v různých oblastech řízení ÚSC a jejich PO.

 Přednášky

 • Komunikační portál PO a datový sklad – zkušenosti a poučení z provozu
  • Přednáší: Ing. Dana Buřičová, vedoucí Odboru analýz a podpory řízení Krajského úřadu Kraje Vysočina
 • Veřejnosprávní kontrola (Nastavení procesů kontrol u zřizovaných PO. Kontrola jako nástroj podpory organizací. Výstupy kontrol pro vedení kraje.)
  • Přednáší: Bc. Ing. Libor Kolář, ředitel Krajského úřadu Olomouckého kraje
 • Kontrolní mechanizmy a dohled zřizovatele
  • Přednáší: Dr. Ing. Jiří Peřina, radní pro oblast financí, Středočeský kraj
  • Lada Benešová, ekonomka, Galerie Středočeského kraje
 • Zajištění udržitelnosti majetku kraje
  • Přednáší: Černý Martin, RNDr. Ing., MBA, ředitel Sekce pro rozvoj regionu Kraje Vysočina, zástupce ředitele Krajského úřadu Kraje Vysočina
 • Audit ve veřejné správě
  • Přednáší: Ing. Ivana Durczoková, vedoucí odboru kontroly a interního auditu Moravskoslezského kraje

 Panelová diskuze:

 • Nosná témata: Které nástroje a opatření považujete za klíčové a přináší největší přidanou hodnotu?  Které nástroje se osvědčily a které naopak chybí? Jak efektivně sdílet dobrou praxi mezi organizacemi samosprávy ČR? Co již funguje a kde je prostor pro zlepšení? Je dobrá praxe všeobecně uplatnitelná napříč všemi organizacemi samosprávy ČR? Jaká specifika je třeba zohlednit? 
 • Diskutující hosté:
  • Ing. Dana Buřičová, vedoucí Odboru analýz a podpory řízení Krajského úřadu Kraje Vysočina
  • Ing. Ivana Durczoková, vedoucí odboru kontroly a interního auditu Moravskoslezského kraje
  • Mgr. Ivana Liedermanová, vedoucí odboru školství, kultury a sportu, statutární město Pardubice
  • Mgr. Radoslav Bulíř, ředitel projektu státní pokladna (IISSP), ředitel odboru 38 rozvoj ICT, Ministerstvo financí ČR
  • Lada Benešová, ekonomka, Galerie Středočeského kraje
  • Mgr. Michal Hájek, senior konzultant, DYNATECH s.r.o.

Časový harmonogram

 • 9:15 – 9:30       Zahájení konference a přivítání účastníků
 • 9:30 – 9:45       Úvodní slovo – MUDr. Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina; 
                          Ing.Vladimír Novotný, náměstek hejtmana Kraje Vysočina
 • 9:45 – 10:00     Úvodní slovo – Mgr. Miloslav Kvapil, ředitel společnosti DYNATECH s.r.o.;  
 • 10:00 – 12:15   Odborný blok 1.: „Koncepce řízení ÚSC jako veřejnoprávní korporace“
 • 12:15 – 13:15   Oběd
 • 13:15 – 16:00   Odborný blok 2.: „Konkrétní nástroje a opatření jako příklady dobré praxe pro efektivní řízení ÚSC“
 • 16:00 – 17:00   Ukončení konference a neformální diskuze při sklence vína
 • 17:00 – 18:15   Doprovodný program (historické Jihlavské podzemí; kostel sv. Jakuba)
 • 19:00 –            Společenský večer pro VIP hosty a partnery konference