„Komplexní řešení pro efektivní řízení®

Profil konference

  • Název konference:

Efektivní řízení územních samosprávných celků a jejich příspěvkových organizací

  • Charakter akce:

Jednodenní odborná konference pro významné představitele krajů a měst, významné společnosti a odborníky v oboru.

  • Cíl a stručný popis konference:

Konference „Efektivní řízení územních samosprávných celků a jejich příspěvkových organizací“ je již pátým pokračováním cyklu úspěšných odborných konferencí k aktuálním tématům a trendům ve veřejné správě.

Jednou z hlavních výzev pro kraje a města v době recese či krize je hledání odpovědí na otázky: Jak efektivně řídit územní samosprávné celky za situace snižujících se rozpočtových zdrojů a všeobecného zdražování vstupů? Kde generovat další úspory? Jak udržet a rozvíjet potřebný, přiměřený sortiment veřejných služeb a naplňovat očekávání občanů, při vědomí stávajících možností a omezení dostupných zdrojů?

Konference si klade za cíl připomenout a dále rozvíjet koncepci Efektivního řízení územních samosprávných celků z předchozích konferencí cyklu „Správná řešení ve správnou dobu“, představit konkrétní již realizované projekty, případové studie a příklady dobré praxe z jednotlivých krajů a měst.

 Konference je určena zejména představitelům krajů a měst. Tomu odpovídá i program konference, který byl speciálně přizpůsoben potřebám právě této cílové skupiny.

  • Catering:

Po všechny účastníky je připraveno celodenní občerstvení s obědem a na závěr prostor pro neformální diskuzi při sklence vína.

  • Doprovodný program:

Kromě odborného programu jsme pro Vás připravili také zajímavý doprovodný program ve formě prohlídky historického Jihlavského podzemí a kostela sv. Jakuba a také společenský večer pro VIP hosty a partnery konference.