„Komplexní řešení pro efektivní řízení®

Jihlava 2013

Dne 25. 4. 2013 proběhla konference „Efektivní řízení územních samosprávných celků a jejich příspěvkových organizací, která je již 5. pokračování cyklu úspěšných odborných konferencí k aktuálním tématům a trendům ve veřejné správě.

Konference proběhla v prostorách Krajského úřadu Kraje Vysočina, který současně vystupoval v roli spolupořadatele a poskytnul zázemí, organizační spolupráci a podílel se na odborném programu. Nad celou akcí převzal záštitu hejtman kraje Vysočina MUDr. Jiří Běhounek.

Přítomno bylo více než 90 účastníků, představitelů a zástupců krajů a měst. Odborný program byl rozdělen do dvou tematických bloků: „Koncepce řízení ÚSC jako veřejnoprávní korporace“ a „Konkrétní nástroje a opatření jako příklady dobré praxe pro efektivní řízení ÚSC.“

Každý blok se skládal z odborných přednášek a prezentací, po kterých následovala panelová diskuze pro interaktivní výměnu názorů a zkušeností k tématu mezi vybranými odborníky a zástupci krajů a měst.

Konference byla navíc zakončena zajímavým doprovodným programem: ochutnávkou moravských vín, prohlídkou historického Jihlavského podzemí, kostela sv. Jakuba a také společenským večerem pro VIP hosty a partnery konference.

Na základě získané zpětné vazby nás velice těší, že konference byla shledána jako přínosná především ve sdílení zkušeností a dobré praxe, odborností jednotlivých témat a zájmem o problematiku řízení příspěvkových organizací.

Děkujeme ještě jednou všem partnerům, vystupujícím a také všem účastníkům, kteří přispěli k úspěchu této akce.

Těšíme se na setkání na další konferenci.