„Komplexní řešení pro efektivní řízení®

Financování příspěvkových organizací I.

zklubDYNATECH_LOGO
Odborná konference v rámci cyklu: „Správná řešení ve správnou dobu.“

Financování příspěvkových organizací podle
pravidel veřejné podpory

 • Termín: 24. 5. 2016 od 9.00h do 16.00h
 • Místo konání: AVANTI Hotel, Střední 61, 602 00 Brno
 • Účastnický poplatek:    1.950,- Kč
 • Číslo akreditace: AK/VEPO-4/2016

Konference pořádaná ve spolupráci společností Z klub s.r.o. a DYNATECH s.r.o. je určena zejména pro příspěvkové organizace a jejich zřizovatele. Je zaměřena na aktuální problematiku aplikace pravidel veřejné podpory na financování činnosti příspěvkových organizací, a to zejména v oblasti poskytování sociálních služeb a sociální péče, vzdělávání, kulturních, sportovních či volnočasových aktivit a dalších veřejných služeb.

Poskytování příspěvku na provoz ze strany zřizovatelů, poskytování dotací, darů či zadávání veřejných zakázek příspěvkovým organizacím se v poslední době dostává do popředí pozornosti ze strany Evropské komise či Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, poskytovatelů dotací z Evropských sociálních a investičních fondů, státního rozpočtu nebo územních rozpočtů, a též ze strany auditních
a kontrolních orgánů. Podle typu, rozsahu a významu činnosti příspěvkové organizace existuje určitá míra rizika, že její financování bude představovat nedovolenou veřejnou podporu.

Na konferenci bude diskutováno především:

 • Jaký je aktuální stav některých projektů Ministerstva financí v oblasti finančního řízení a kontroly.
 • Jáké jsou vzájemné souvislosti z hlediska finančního řízení u těchto témat: zákon o řízení a kontrole veřejných financí, zákon o auditorech, centrální nákup, otevřená data.
 • Jak vydefinovat veřejnou službu tak, aby bylo možné kontrolovat naplnění jejího účelu.
 • Jak v souladu s účelem veřejné služby plánovat její financování.
 • Jak správně nastavit kalkulace nákladů a výnosů a vykazování výsledků hospodaření organizace a jak tyto výkazy předávat ÚSC.
 • Jak kontrolovat závazek veřejné služby a jak vhodně ošetřit vztahy mezi poskytovatelem
  a objednatelem veřejné služby.
 • Jak předcházet rizikům spojeným s financováním příspěvkových organizací, jak činnosti příspěvkové organizace kvalifikovat, jak o nich účtovat a jaký režim veřejné podpory pro jejich financování zvolit?

Na tyto otázky nabídne odpověď prakticky zaměřená konference s předními odborníky – lektory, kteří vás provedou jednotlivými tématy a na modelových příkladech ukáží cestu, jak se v této poměrně složité problematice snadněji orientovat a předejít nežádoucím dopadům.

Konference je akreditována u Ministerstva Vnitra pod číslem: AK/VEPO-4/2016

Prezentace jednotlivých vystupujících si můžete stáhnout zde.

Pro zájemce, kteří se na tuto konferenci nedostali, připravujeme další díl na říjen 2016.