„Komplexní řešení pro efektivní řízení®

Program a přednášející

Program:

8.15 – 9.00 Registrace účastníků

9.00 – 9.30 Činnost Ministerstva financí v oblasti legislativy účetnictví ve vztahu k veřejným financím  (JUDr. David Bauer)

9:30 – 9:45 Motivace Ministerstva práce a sociálních věcí k systémové podpoře sociálních služeb (Ing. Linda Maršíková)

9.45 – 10.15 Právní rámec financování příspěvkových organizací (JUDr. Karel Zuska)

10.15 – 10.45 Dopady pravidel veřejné podpory na činnost příspěvkových organizací (JUDr. Karel Zuska)

10.45 – 11.00 Přestávka

11.00 – 12.15 Financování příspěvkových organizací v oblasti sociálních služeb, kulturních, sportovních a dalších volnočasových aktivit, vzdělávání, veřejných služeb a jejich dalších činností (JUDr. Karel Zuska)

12.15 – 13.00 Oběd

13.00 – 13.30 Závazek veřejné služby pro zřizované a zakládané organizace i ÚSC (Ing. Kristýna Honzů, MA)

13.30 – 14.00 Kalkulace nákladů a výnosů veřejné služby a vykazování výsledků hospodaření (Ing. Michal Svoboda, Ph.D.)

14.00 – 14.30 Kontrola plnění závazku veřejné služby z pohledu interního auditora

(Mgr. Michal Hájek)

14.30 – 14.45 Přestávka

14.45 – 15.30 Případová studie Domov Seniorů Břeclav p.o. – problémy při zavádění vyrovnávací platby k financování sociálních služeb a jejich řešení (Ing. Marcela Pardovská)

15:30-15:50 Vyrovnávací platba v praxi (prezentace partnera konference – Ing. Dana Svatoňová, Asseco Solutions, a.s.)

15:50 – 16:00 Závěrečná diskuse účastníků s lektory

 

Lektorský tým:

JUDr. David Bauer – Ministerstvo financí ČR – odbor 28 – Regulace a metodika účetnictví, vedoucí oddělení metodiky účetnictví veřejného sektoru

Ing. Linda Maršíková – Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR. MPSV se dlouhodobě, coby gestor a významný donátor systému sociálních služeb, podílí na pokrytí nákladů těchto služeb ze zdrojů státního rozpočtu. Nejen požadavky EU, ale také zvyšující se tlak na kvalitu služeb a vstup zahraničních subjektů na trh služeb, však před časem motivovaly resort k tomu, pokusit se lépe nastavit celý systém financování. Cílem je nastavení v souladu s pravidly pro poskytování veřejné podpory a vynakládání veřejných prostředků efektivně tak, aby byly služby dostupné a kvalitní pro ty, kteří je potřebují.

JUDr. Karel Zuska – advokát a akreditovaný lektor v oblasti pravidel veřejné podpory, člen expertního týmu MPSV v rámci projektu „Podpora procesů v sociálních službách“

Ing. Kristýna Honzů, MA – certifikovaný interní auditor, odborník v oblasti veřejných služeb

Mgr. Michal Hájek – certifikovaný interní auditor, odborník v oblasti finanční kontroly

Ing. Michal Svoboda, Ph.D. – Ministerstvo Financí ČR, odborník v oblasti účetnictví veřejné správy

Ing. Marcela Pardovská – zástupce ředitele příspěvkové organizace, finanční referent a rozpočtář