„Komplexní řešení pro efektivní řízení®

Financování příspěvkových organizací II.

zklubDYNATECH_LOGO
Odborná konference v rámci cyklu: „Správná řešení ve správnou dobu.“

Financování příspěvkových organizací podle
pravidel veřejné podpory II.

 • Termín: 20. 10. 2016 od 9.00h do 16.00h
 • Místo konání: Konferenční sál Residence ROSA, Střelničná 1680, Praha 8 – Kobylisy (www.rezidencerosa.cz)
 • Účastnický poplatek:    2.450,- Kč
 • Číslo akreditace: AK/VEPO-4/2016

Konference je akreditována u Ministerstva vnitra České republiky pod číslem: AK/VEPO-4/2016 (vzdělávání vedoucích úředníků podle §27 zákona, obecná část)

Pro velký zájem opakujeme konferenci, jejíž první běh se konal 24. 5. 2016 v Brně. Nejde však jen o pouhé opakování pro účastníky, na které se v rámci prvního běhu nedostalo, konference přinese i nové aktuální informace o vývoji v této oblasti.   

Konference pořádaná ve spolupráci společností Z klub s.r.o. a DYNATECH s.r.o. je určena zejména pro příspěvkové organizace a jejich zřizovatele. Je zaměřena na aktuální problematiku aplikace pravidel veřejné podpory na financování činnosti příspěvkových organizací, a to zejména v oblasti poskytování sociálních služeb a sociální péče, vzdělávání, kulturních, sportovních či volnočasových aktivit a dalších veřejných služeb.

Poskytování příspěvku na provoz ze strany zřizovatelů, poskytování dotací, darů či zadávání veřejných zakázek příspěvkovým organizacím se v poslední době dostává do popředí pozornosti ze strany Evropské komise či Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, poskytovatelů dotací z Evropských sociálních a investičních fondů, státního rozpočtu nebo územních rozpočtů, a též ze strany auditních a kontrolních orgánů. Podle typu, rozsahu a významu činnosti příspěvkové organizace existuje určitá míra rizika, že její financování bude představovat nedovolenou veřejnou podporu.

 Na konferenci bude diskutováno především:

 • Jaký je aktuální stav některých projektů Ministerstva financí v oblasti finančního řízení a kontroly
 • Jaké jsou vzájemné souvislosti z hlediska finančního řízení u těchto témat: zákon o řízení a kontrole veřejných financí, zákon o auditorech, centrální nákup, otevřená data
 • Jak vydefinovat veřejnou službu tak, aby bylo možné kontrolovat naplnění jejího účelu.
 • Jak v souladu s účelem veřejné služby plánovat její financování.
 • Jak správně nastavit kalkulace nákladů a výnosů a vykazování výsledků hospodaření organizace a jak tyto výkazy předávat ÚSC.
 • Jak kontrolovat závazek veřejné služby a jak vhodně ošetřit vztahy mezi poskytovatelem a objednatelem veřejné služby.
 • Jak předcházet rizikům spojeným s financováním příspěvkových organizací, jak činnosti příspěvkové organizace kvalifikovat, jak o nich účtovat a jaký režim veřejné podpory pro jejich financování zvolit. Na tyto otázky nabídne odpověď prakticky zaměřená konference s předními odborníky – lektory, kteří vás provedou jednotlivými tématy a na modelových příkladech ukáží cestu, jak se v této poměrně složité problematice snadněji orientovat a předejít nežádoucím dopadům.

 Program:

8.15 – 9.00 Registrace účastníků

9.00 – 9.30 Činnost Ministerstva financí v oblasti legislativy účetnictví ve vztahu k veřejným financím  (JUDr. David Bauer)

9:30 – 9:45 Motivace Ministerstva práce a sociálních věcí k systémové podpoře sociálních služeb (Ing. Linda Maršíková)

9.45 – 10.15 Právní rámec financování příspěvkových organizací (JUDr. Karel Zuska)

10.15 – 10.45 Dopady pravidel veřejné podpory na činnost příspěvkových organizací (JUDr. Karel Zuska)

10.45 – 11.00 Přestávka

11.00 – 12.15 Financování příspěvkových organizací v oblasti sociálních služeb, kulturních, sportovních a dalších volnočasových aktivit, vzdělávání, veřejných služeb a jejich dalších činností (JUDr. Karel Zuska)

12.15 – 13.00 Oběd

13.00 – 13.30 Závazek veřejné služby pro zřizované a zakládané organizace i ÚSC (Ing. Kristýna Honzů, MA)

13.30 – 14.00 Kalkulace nákladů a výnosů veřejné služby a vykazování výsledků hospodaření (Ing. Michal Svoboda, Ph.D.)

14.00 – 14.30 Kontrola plnění závazku veřejné služby z pohledu interního auditora

(Mgr. Michal Hájek)

14.30 – 14.45 Přestávka

14.45 – 15.30 Případová studie Domov Seniorů Břeclav p.o. – problémy při zavádění vyrovnávací platby k financování sociálních služeb a jejich řešení (Ing. Marcela Pardovská)

15:30-15:50 Vyrovnávací platba v praxi (prezentace partnera konference – Ing. Dana Svatoňová, Asseco Solutions, a.s.)

15:50 – 16:00 Závěrečná diskuse účastníků s lektory

 

Lektorský tým:

JUDr. David Bauer – Ministerstvo financí ČR – odbor 28 – Regulace a metodika účetnictví, vedoucí oddělení metodiky účetnictví veřejného sektoru

Ing. Linda Maršíková – Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR. MPSV se dlouhodobě, coby gestor a významný donátor systému sociálních služeb, podílí na pokrytí nákladů těchto služeb ze zdrojů státního rozpočtu. Nejen požadavky EU, ale také zvyšující se tlak na kvalitu služeb a vstup zahraničních subjektů na trh služeb, však před časem motivovaly resort k tomu, pokusit se lépe nastavit celý systém financování. Cílem je nastavení v souladu s pravidly pro poskytování veřejné podpory a vynakládání veřejných prostředků efektivně tak, aby byly služby dostupné a kvalitní pro ty, kteří je potřebují.

JUDr. Karel Zuska – advokát a akreditovaný lektor v oblasti pravidel veřejné podpory, člen expertního týmu MPSV v rámci projektu „Podpora procesů v sociálních službách“

Ing. Kristýna Honzů, MA – certifikovaný interní auditor, odborník v oblasti veřejných služeb

Mgr. Michal Hájek – certifikovaný interní auditor, odborník v oblasti finanční kontroly

Ing. Michal Svoboda, Ph.D. – Ministerstvo Financí ČR, odborník v oblasti účetnictví veřejné správy

Ing. Marcela Pardovská – zástupce ředitele příspěvkové organizace, finanční referent a rozpočtář

Konference je akreditována u Ministerstva Vnitra pod číslem: AK/VEPO-4/2016

Přihlášení již není možné.

Partneři konference:

HELIOS-tag-cz