„Komplexní řešení pro efektivní řízení®

Program konference

9. ročník odborné konference z cyklu „Správná řešení ve správnou dobu.“

„Efektivní řízení ÚSC a jejich organizací“

Termín: 09. – 10. 02. 2017,
Místo konání: Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava
Akreditace: Akreditováno dle zákona č. 312/ 2002 Sb. u Ministerstva vnitra ČR

Odborná konference – čtvrtek 09. 02. 2017

Program:

 • 08:30 – 09:15 Prezence účastníků
 • 09:15 – 09:25 Zahájení konference – MUDr. Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina,
  Ing. Vladimír Novotný, náměstek hejtmana Kraje Vysočina.
 • 09:25 – 09:30 Úvodní slovo – Mgr. Miloslav Kvapil, ředitel společnosti DYNATECH s.r.o.

1. blok: Právní prostředí pro efektivní řízení ÚSC a jejich organizací

 • 09:30 – 10:00 PhDr. Tomáš Vyhnánek – náměstek ministra financí ČR pro sekci Finanční řízení a audit
  Téma: “Činnost ministerstva financí v oblasti finančního řízení a auditu.“
 • 10:00 – 10:30 Mgr. Ing. Zdeněk Kadlec, dr. h. c., MBA, ředitel Krajského úřadu Kraje Vysočina
  Téma: „Aktuální výzvy pro ÚSC a jejich organizace.“
 • 10:30 – 11:00 JUDr. Pavel Koukal – advokát a partner právní kanceláře Rödl & Partner, advokáti, v.o.s.
  Téma: „Dopady změn v zákoně o trestní odpovědnosti právnických osob na ÚSC a jejich organizace.“
 • 11:00 – 11:30 Ing. Linda Maršíková – odborník Ministerstva práce sociálních věcí ČR v oblasti financování sociálních služeb
  Téma: „Motivace Ministerstva práce a sociálních věcí k systémové podpoře sociálních služeb.“
 • 11:30 – 12:00 JUDr. Karel Zuska – advokát a partner právní kanceláře Holec, Zuska & Partneři
  Téma: „Kompenzace za závazek veřejné služby a ošetření podmínek vertikální spolupráce ÚSC a jejich organizací.“
 • 12:00 – 12:45 Obědová pauza

2. blok: Provozní a ekonomické prostředí pro efektivní řízení ÚSC a jejich organizací

 • 12:45 – 13:15 JUDr. Ing. Rudolf Cogan, PhD. – radní Královehradeckého kraje pro finance
  Téma: „Praktické zásady sestavování rozpočtu.“
 • 13:15 – 13:45 Ing. Michal Svoboda, Ph.D. – odborník Ministerstva financí ČR v oblasti účetnictví veřejné správy
  Téma: „Role účetnictví v moderním finančním řízení ve veřejné správě.“
 • 13:45 – 14:15 Ing. Dana Buřičová – vedoucí odboru analýz a podpory řízení krajského úřadu Kraje Vysočina,
  Ing. Eva Janoušková –
  ředitelka sekce ekonomiky a podpory krajského úřadu Kraje Vysočina
  Téma: „Portál PO a podpora finančního řízení Kraje Vasočina.“
 • 14:15 – 14:45 Ing. Kamil Válek – tajemník MěÚ Uherský Brod
  Téma: „Zkušenosti MěÚ Uherský Brod se zaváděním kontrolních mechanismů ve finančním řízení.“
 • 14:45 – 15:15 Ing. Jan Havlík, MPA – tajemník MěÚ Žďár nad Sázavou
  Téma: „Zkušenosti městského úřadu Žďár nad Sázavou s výkonem veřejnosprávní kontroly s podporou elektronických nástrojů.“
 • 15:15 – 15:45 Ing. Jaroslav Válka – 1. místostarosta města Břeclav
  Téma: „Zkušenosti samosprávy s poskytováním a financováním veřejných služeb.“
 • 18:00 – 24:00 VIP Společenský večer – Sdílení zkušeností a dobré praxe (Hotel Gustav Mahler)
  Adresa: Hotel Gustav Mahler, Křížová 4, Jihlava

Pátek 10. 02. 2017 – CROSEUS® Day 2017

3. blok: Nástroje pro efektivní řízení ÚSC a jejich organizací – CROSEUS® DAY 2017

 • 08:30 – 09:00 Prezence účastníků
 • 09:00 – 09:30 Mgr. Miloslav Kvapil – ředitel společnosti Dynatech s.r.o.
  Téma: „Předpoklady pro efektivní řízení ÚSC jako veřejnoprávní korporace.“
 • 09:30 – 10:00 Mgr. Jana Kranecová, Ph.D. pověřená ředitelka odboru Centrální harmonizační jednotka a vedoucí oddělení Harmonizace interního auditu Ministerstva financí ČR
  Téma: „Řízení a kontrola veřejných financí – aktuální situace.“
 • 10:00 – 10:30 Mgr. Michal Hájek – certifikovaný interní auditor ve veřejné správě
  Téma: „Zkušenosti s finančním řízením a kontrolou ve veřejné správě.“
 • 10:30 – 11:00 Ing. Petr Pavlinec – vedoucí odboru informatiky Krajského úřadu Kraje Vysočina
  Téma: „Spolek BISON – Spolek pro budování a implementaci sdílených open source nástrojů, z. s.“
 • 11:00 – 11:30 Ing. Kristýna Honzů, MA – certifikovaný interní auditor ve veřejné správě
  Téma: „Zkušenosti s implementací zákona o Registru smluv v praxi ÚSC a jejich organizací.“
 • 11:30 – 11:45 Mgr. Martin Fadrný  advokát společnosti Frank Bold advokáti s.r.o.
  Téma: „Registr smluv okem právníka“
 • 11:30 – 12:30 Ing. Ondřej Jaroš – manažer pro významné zákazníky společnosti DYNATECH
  Téma: „Pozoruhodné ukázky řešení IS CROSEUS®.“
 • 13:00 Ukončení konference

Prezentace z 1. dne konference ke stažení zde.

Prezentace z 2. dne konference (CROSEUS DAY) ke stažení zde.