„Komplexní řešení pro efektivní řízení®

Konference

Proč pořádáme odborné konference aneb „Správná řešení ve správnou dobu.“

Společnost DYNATECH s.r.o. poskytuje komplexní řešení v oblasti efektivního řízení územně samosprávných celků a jejich organizací. Nedílnou součástí tohoto řešení je i pravidelné pořádání odborných konferencí v cyklu: „Správná řešení ve správnou dobu“. Posláním těchto konferencí je šíření kvalitních informací k řadě aktuálních témat a široká diskuse vedená se zástupci veřejné správy a odbornou veřejností.

Při realizaci našich odborných konferencí spolupracujeme s významnými odborníky, právníky, ekonomy a pracovníky veřejné správy, kteří se překládanými tématy dlouhodobě zabývají a disponují nejen teoretickými, ale i bohatými praktickými zkušenostmi.

Pevně věříme, že tento způsob šíření informací a odborné diskuse přispěje nejen k lepší a efektivnější veřejné správě, ale také ke kvalitnějším, dostupnějším a udržitelným veřejným službám pro naše občany.

Uvítáme, pokud se našich konferenci budete aktivně účastnit a jsme připraveni zařadit na program všechny témata, která Vás v této souvislosti budou zajímat.

Těšíme se na vaši spoluúčast…

Za tým pracovníků společnosti DYNATECH s.r.o.

Mgr. Miloslav Kvapil
ředitel společnosti