„Komplexní řešení pro efektivní řízení®

DYNATECH se stal akademickým partnerem Fakulty ekonomicko-správní, Univerzity Pardubice

05 / 2016

Ve středu 4. května 2016 podepsala děkanka Fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubice a ředitel naší firmy Dynatech, s.r.o. smlouvu o spolupráci.

Při podpisu smlouvy proběhlo v přátelském duchu krátké jednání mezi oběma představiteli smluvních stran o směrech další spolupráce a byl i prostor pro několik otázek:

Je poměrně často zmiňováno, že nám v České republice chybí účinná spolupráce aplikační a akademické sféry. Pane řediteli, je iniciace akademického partnerství z Vaší strany výrazem reakce na tuto skutečnost?

Nepochybně ano. Vnímám jako potřebné – abych tak řekl – propojit produkci vysokých škol s produkcí firem tak, aby na tom získával konečný zákazník. Vidím v tom jakýsi uzavřený cyklus. Vysoké školy opouštějí vzdělaní lidé, jsou-li vybaveni správnými myslícími strategiemi, schopností učit se, pak najdou velmi snadno uplatnění v praxi. My se je dále snažíme orientovat na to, aby přemýšleli v zájmu zákazníka – jakou hodnotu mu přinesou, aby jim zákazník zaplatil a byl spokojený.

Vím, že ve Vaší firmě převažují mladí pracovníci, vesměs vysokoškolsky vzdělaní. Jaký je Váš názor na současné univerzitní absolventy?

Dnešní absolventi vysokých škol mají široké spektrum zaměření. Naše firma je postavena na schopnostech lidí aplikovat získané znalosti a rozvíjet je. Provádíme pečlivý výběr našich spolupracovníků a musím konstatovat, že je větší počet uchazečů než talentů. Oceňujeme, když uchazeč prokáže určité dílčí zkušenosti v oboru, třeba i psaním odborných článků. To, co je ale nejpodstatnější, je zájem o obor. A to bych skutečně podtrhl. Přestože za základ považujeme ekonomické vzdělání – naše firma se orientuje na oblast finančního řízení a kontroly ve veřejné správě – potřebujeme, aby uchazeči měli i nemalé vědomosti a dovednosti z matematiky, statistiky, informatiky. Především by neměl absolvent vysoké školy nabýt dojmu, že získáním diplomu je na konci vzdělávacího procesu. Naopak, řekl bych, že se ocitá na jeho začátku.

Věřím, že se nám podaří spolupracovat rozmanitými formami, jak jste o tom s paní děkankou hovořili. Co byste vzkázal akademické obci naší fakulty?

Přál bych nám všem, aby se fakultě (a nejen jí) dařilo produkovat absolventy se zájmem „někam to posunout“.

Nejnovější akuality

Workshop Krajského úřadu Středočeského kraje

09 / 2017

Ředitel společnosti DYNATECH s.r.o., pan Mgr. Miloslav Kvapil, se bude dne 3.10.2017 účastnit workshopu „Praktické zkušenosti s aplikací zákona … číst celé

Napsali o nás

06 / 2017

Dne 15.06.2017 proběhla v Praze konference na téma „Registr smluv. Vše, co potřebujeme vědět před plnou účinností zákona.“ … číst celé

Zdravá města diskutovala, jak správně finančně řídit města, regiony a jejich organizace

05 / 2017

Dne 25.04. 2017 se na 70 núčastníků z řad politiků, tajemníků, finančních auditorů a dalších zájemců z měst … číst celé

Registr smluv. Vše, co potřebujete vědět před plnou účinností zákona

05 / 2017

Zveme vás na konferenci: Registr smluv. Vše, co potřebujete vědět před plnou účinností zákona. Od 1. července 2017 … číst celé

ČIIA _ Labyrint legislativních změn _ 19. – 20. 4. 2017

03 / 2017

Ve dnech 19.–20. dubna 2017 organizuje Český institut interních auditorů pod záštitou náměstka ministra vnitra pro státní službu, … číst celé